Samenwerking met Drukkerij AMV

Buijten & Schipperheijn gaat voor de grafische productie en cartografie nauw samenwerken met Drukkerij AMV in Lunteren onder de (handelsnaam) AMV / Buijten & Schipperheijn Grafimedia.

Lees meer

Buijten & Schipperheijn neemt Cito-Plan over

De bedrijfsactiviteiten en de producten van Cito-Plan zijn overgenomen door Buijten & Schipperheijn Cartografie. Cito-Plan is opgericht in 1912 en staat bekend als maker van plattegronden en cartografie op maat, waaronder centrumplattegronden, stadsplattegronden, stratengidsen en wegenkaarten. De kaarten van Cito-Plan zijn bekend om hun actualiteit en hun herkenbare, heldere vormgeving en goed leesbare teksten.

Lees meer

Afnemende kosten van cartografie op maat

Vanouds is het creëren en bewerken van cartografische bestanden uiterst arbeidsintensief. Dat vertaalde zich in vaak dure producties, omdat immers uit het gebruik de grote investeringen moesten worden terugverdiend. Je betaalde voor een eigen kaart niet alleen ‘maakloon’, om het bestand voor jouw toepassing geschikt te maken, maar ook ‘rechten’ voor het gebruik van het…

Lees meer

Gedrukte kaarten met een virtuele dimensie

Steeds meer kaarten van Buijten & Schipperheijn worden voorzien van een virtuele dimensie. Op gedrukte kaarten worden links geplaatst. Kaartsymbolen voorzien van een cijfercode geven toegang tot verkorte webadressen van points of interest, toeristisch of routetechnisch. Met behoud van het overzicht dat papieren kaarten kenmerkt, kan de gebruiker digitaal “inzoomen” op verkeersinformatie (bijvoorbeeld pontveren en routes)…

Lees meer